top of page

Stichting Dutch Biomass Certification

De Stichting Dutch Biomass Certification (DBC) heeft tot doel de certificering van kleine boseigenaren in Noord-Amerika te bevorderen en realiseren.

Stimuleringsprogramma

DBC heeft een Stimuleringsprogramma ontwikkeld van activiteiten om haar doelstelling te helpen realiseren.

Over

 

DBC is opgericht onder het Convenant Duurzaamheid Biomassa van het Energieakkoord.

Organisatie

 

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de energiebedrijven en milieuorganisaties die het Convenant ondertekend hebben.

bottom of page