Over

DBC is opgericht onder het Convenant Duurzaamheid Biomassa van het Energieakkoord.

Het doel van de stichting is de opzet en uitvoering van een stimuleringsprogramma gericht op het certificeren van kleine boseigenaren in Noord-Amerika (kleiner dan 500 hectare). Dit doel is ter ondersteuning van het realiseren van de doelstelling uit het Convenant om in 2020, dan wel 2023, 100% van alle gebruikte biomassa in bij- en meestook gecertificeerd te laten zijn tegen FSC of gelijkwaardig.

De stichting is gehouden om al zijn werkzaamheden conform van toepassing zijnde mededingingsregels uit te voeren.

Het Energieakkoord werd in 2013 door 47 partijen ondertekend, die zich hiermee committeerden aan het doel van 14% hernieuwbare energie in 2020 (en 16% in 2023). Dit doel wordt volgens het Energieakkoord onder meer bereikt door de bijstook van biomassa in kolencentrales tot een maximum van 25 petajoules (PJ) per jaar.
Het Convenant Duurzaamheid Biomassa (2015) definieert de duurzaamheidseisen voor het gebruik van biomassa in bijstook, en presenteert een ingroeipad voor de certificering van de gebruikte biomassa tot 100% FSC of gelijkwaardig. Om dit doel te halen, stelt het Convenant dat de energiebedrijven de Stichting DBC oprichten voor de ontwikkeling en uitvoering van een stimuleringsprogramma. Het programma richt zich specifiek op kleine boseigenaren in Noord-Amerika. Canada en de Verenigde Staten zijn belangrijke biomassa leveranciers.