top of page

Stimuleringsprogramma

DBC heeft een Stimuleringsprogramma ontwikkeld van activiteiten om haar doelstelling te helpen realiseren. De uitvoering van het stimulerings-programma loopt tot en met 2023. Uiterlijk dan moet 100% certificering gerealiseerd zijn.

 

In 2020 heeft DBC American Forest Foundation (AFF) opdracht verleend voor de uitvoering van een veelzijdig duurzaamheidsprogramma. Het project omvat twee aanvullende werkpakketten:

  1. het ontwikkelen en uitrollen van technologien en hulpmiddelen om kleine boseigenaren teondersteunen in duurzaam bosbeheer en certificering.

  2. het uitwerken van een risico-gebaseerde benadering (RBA) voor een duurzaamheidsrisico analyse, verificatie en mitigatie, conform het Nederlandse “Verificatie Protocol” om de levering van duurzame biomassa door kleine boseigenaren mogelijk te maken.

 

Het project bouwt voort op de resultaten van eerdere succesvol afgeronde DBC projecten:

In 2017 heeft DBC opdracht gegeven voor een gedetailleerd onderzoek naar kleine boseigenaren in Noord-Amerika. Het rapport is hier beschikbaar. 

Met deze resultaten is DBC in 2018 gestart met twee projecten onder het Stimuleringsprogramma. Deze zijn uitgevoerd door American Forest Foundation (AFF) en Sustainable Forestry Initiative (SFI).

Ter ondersteuning van de verdere implementatie van het Stimuleringsprogramma, heeft DBC opdracht gegeven voor een analyse van de goedkeuringen van bestaande certificatieschema's door de Nederlandse overheid. Het rapport presenteert aanbevelingen voor pellet producenten en de energiebedrijven om ervoor te zorgen dat biomassa aan de SDE+ vereisten voldoet. Het rapport is hier beschikbaar.

AFF 2018.JPG
Certification Scheme Assessment.JPG
bottom of page